ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

10.00 EUR
  • ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το βιβλίο "Σύντομος Οδηγός Επιχειρηματικότητας" αποτελεί έναν ολοκληρωμένο συνοπτικό οδηγό για όλα τα θέματα που θα συναντήσει κανείς δημιουργώντας μια επιχείρηση.

Το επιχειρηματικό αντικείμενο, η μορφή της επιχείρησης, τα νομικά ζητήματα, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, η στρατηγική, το marketing, αναλύονται σε όλες τις φάσεις της επιχειρηματικής δράσης, όχι μόνο από τη θεωρητική σκοπιά, αλλά, μέσα από το πρίσμα της καθημερινής εμπειρίας στη λογιστική, τη χρηματοοικονομική και συμβουλευτική πρακτική στη σύγχρονη αγορά.

Η καινοτομία του οδηγού αυτού εντοπίζεται στον τρόπο που όλα τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται συνολικά, βασισμένα στα ισχυρά θεμέλια της επαγγελματικής εμπειρίας και γίνονται "οπλοστάσιο" στα χέρια του αναγνώστη και επιχειρηματία, για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της καθημερινότητας στο επιχειρείν.